Wybieramy najlepszy i tani kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa kredytobiorcy

O tym, czy kredyt zostanie przyznany, decyduje w największej mierze zdolność kredytowa kredytobiorcy. Przede wszystkim związana jest ona z uzyskiwanymi dochodami, ale to nie jedyny czynnik. Przy podliczeniach brane są także pod uwagę takie czynniki jak posiadane obecnie zadłużenie, salda kart kredytowych i debetowych, a także linie debetowe na rachunkach rozliczeniowych.

Dodatkowo też banki przy jej obliczaniu biorą pod uwagę miejsce pracy, zawód, wiek, czasami stan cywilny kredytobiorcy, prawdopodobieństwo spłacania rat terminowo, informacje pochodzące z różnych rejestrów kredytobiorców, na przykład BIK-u. Ponadto alimenty, gdy są spłacane, koszt utrzymania nieruchomości, itp. Banki generalnie stosują inne przeliczniki, dlatego też w jednym można uzyskać dobrą zdolność kredytową, w innym niewystarczającą. Do wstępnego obliczenia zdolności kredytowej można też wykorzystać internetowe kalkulatory, które znajdują się na stronach banków i porównywarek kredytów.

Wkład własny a zaproponowane warunki przez bank

Na korzystniejsze warunki kredytowania mogą liczyć ci, którzy posiadają wkład własny. Obecnie często jest on wymagany przez bank, na przykład w wysokości 20 proc., a brak wymaganego wkładu własnego zazwyczaj związany jest z koniecznością wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej od brakującego wkładu własnego. Składki spłacane są nie przez cały okres kredytowania, ale zależy to w dużej mierze od wartości nieruchomości. Dodatkowo osoby posiadające wkład własny mogą łatwiej uzyskać kredyty walutowe.

Kredyty w walucie obcej

Na kredyt w walucie obcej nie mogą liczyć wszyscy. Banki w ciągu ostatnich lat znacznie zaostrzyły warunki ich przyznawania, co związane było również z rekomendacjami KNF. Kredyty w walutach obcych, w tym euro, franku szwajcarskim czy dolarze są generalnie tańsze, ale związane jest z nimi również ryzyko walutowe. Gdy kurs waluty zaczyna się wahać, wtedy ma to wpływ na wysokość zadłużenia.

Koszty kredytów mieszkaniowych

Przed podpisaniem umowy należy też oczywiście dokładnie sprawdzić wszystkie koszty związane z kredytem. Składają się na nie w szczególności marża, oprocentowanie i prowizja. Podstawowym kosztem jest oprocentowanie. Nie jest to stała wartość, opiera się na zmiennych stopach procentowych WIBOR dla kredytów w złotym, LIBOR dla kredytów we frankach i EURIBOR dla kredytów w euro. Marża od kredytu naliczana jest przez banki w wysokości zazwyczaj do 2,5 proc., a prowizja może wynieść nawet około 5 proc. wartości kredytu. Ponadto koszty to polisy ubezpieczeniowe wymagane przez bank, na przykład polisa na życie, ubezpieczenie pomostowe.

Warto negocjować z bankiem!

Z bankiem zawsze można negocjować, aby wywalczyć lepsze warunki. Dotyczy to przede wszystkim osób w dobrej sytuacji finansowej, ale nie jest to regułą. Można uzyskać niższą marżę, również można otrzymać zniżki w tak zwanych ofertach łączonych cross-selling. Przy skorzystaniu z innych produktów bankowych, na przykład konta osobistego czy karty kredytowej, można uzyskać zwolnienie z prowizji. Trzeba jednak przeanalizować te koszty, ponieważ może się okazać, że nie jest to opłacalne rozwiązanie.

Ranking kredytów hipotecznych

Zaczerpnięcie kredytu musi być poprzedzone przemyślaną decyzją. Informacje na jego temat muszą być zaczerpnięte ze sprawdzonych źródeł, do których zaliczyć można tak zwane e-kalkulatory, czyli internetowe rankingi kredytowe oraz konsultacje u pracownika danego banku. Pierwsze, wspomniane rozwiązanie posiada, co najmniej trzy atrakcyjne cechy. Przede wszystkim można z niego skorzystać w każdych chwili i miejscu. To także doskonałe rozwiązanie w celu zawężenia szerokiego pola wyboru kredytów w poszczególnych bankach. Rankingi kredytowe to także swojego rodzaju przygotowanie przed rozmową z wykwalifikowanym pracownikiem banku, które pozwala klientowi czuć się pewniej.

Mimo, że istnieje wiele rankingów kredytów, należy pamiętać, że bywają nieco mylne. Mowa tutaj przede wszystkim o rankingach kredytów hipotecznych. Co prawda nakreślają one wizję danej oferty, niemniej jednak nie zawsze uwzględniają wszystkie możliwości klienta i banku. Pod uwagę nie są brane tam warunki ubezpieczenia oraz zróżnicowania w ratach wynikające z wielu czynników. W rezultacie, podczas wizyty w jednym z oddziałów instytucji bankowej, może okazać się, że wielkość rat, czy inne opłaty będą znacznie wyższe, aniżeli te wyliczone przez e-kalkulator.

W każdym z przypadków, jednak warto na początku wziąć pod uwagę wysokość wszystkich opłat związanych z kredytem, prowizję nawiązującą do całości kredytu, sugerowaną w procentach oraz wysokość oprocentowania. Takie informacje zawężą pole poszukiwań przyszłego kredytobiorcy, a jednocześnie pozwolą na konstruktywną rozmowę z pracownikami wyszukanych banków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>