Wszystko co należy wiedzieć o kredytach gotówkowych

Jaką możemy uzyskać kwotę kredytu?

Największą zaletą wszystkich kredytów gotówkowych jest możliwość dowolnego dysponowania pożyczonymi środkami. Bank nie wymaga od klienta żadnych dokumentów potwierdzających wykorzystanie gotówki, ani też deklaracji na co gotówka zostanie przeznaczona. Jedynym wyjątkiem jest zazwyczaj finansowanie działalności gospodarczej. Sama kwota kredytu uzależniona jest od oceny klienta wykonanej przez bank. Nie każdy kredytobiorca musi przechodzić przez pełną ocenę banku. Stali klienci banków mogą liczyć na uproszczone procedury, dzięki czemu wsparcie udzielane jest na podstawie historii rachunku bankowego. W momencie korzystania z oferty kredytu na oświadczenie pamiętać należy, że w oświadczeniu podać trzeba informacje zgodne z prawdą, ponieważ świadome wprowadzanie banku w błąd jest karalne. Dodatkowo rata zawyżonego kredytu może się okazać zbyt duża co doprowadzi do problemów ze spłacaniem. O kredycie niejednokrotnie zapomnieć mogą z miejsca osoby, które miały wcześniej problemy ze spłatą zobowiązania bankowego, ponieważ niemal każdy bank sprawdza swoich klientów w BIK-u pod tym względem.

Okres na jaki uzyskamy kredyt

Każda umowa kredytowa zawierana jest na ściśle wyznaczone okres. Zależnie od banku może on wynieść od kilku miesięcy do kilku lat. Podczas wybierania okresu kredytowania każdy powinien policzyć dokładnie wysokość rat, by były one możliwe i wygodne do spłaty, przy jednoczesnym w miarę niskim koszcie kredytu. Pamiętać trzeba, że każdy kolejny rok kredytowania to kolejny raz naliczone odsetki.

Co z zabezpieczeniem kredytu?

O ile w wielu bankach zabezpieczenia przy niskich kwotach to już przeszłość, tak jednak przy wyższych kwotach są one wymagane. Na szczęście dla klientów banki stały się dużo bardziej elastyczne i pozwalają na ustanowienie zabezpieczenia na wiele różnych sposobów. Zabezpieczeniem może być poręczyciel, ale też wnieść można różnego rodzaju aktywa, ruchomość bądź nieruchomość, oraz najczęściej stosowany weksel. Ważne jest, że każdy bank żąda od klienta podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co pozwala bankom sprawniej dochodzić swoich roszczeń w momencie zaprzestania spłat.

Ile wynosi oprocentowanie i prowizja?

Niezależnie od rodzaju kredytu podstawowym jego kosztem jest oprocentowanie. Zazwyczaj wysokość oprocentowania zależna jest od pożyczanej kwoty oraz okresu na jaki kredyt jest udzielany. Dodatkowo na oprocentowanie wpłynąć mogą aktualne promocje, jak i dotychczasowa historia finansowa klienta. Niższe oprocentowanie bank może zaproponować również przy wykupieniu ubezpieczenia kredytu bądź wniesieniu odpowiedniego zabezpieczenia. Jak łatwo się domyślić oprocentowanie jest więc zależne od poziomu ryzyka z jakim liczyć się musi bank udzielając kredytu. Zabezpieczeniem dla klientów przed zawyżonym oprocentowaniem jest ustawa antylichwiarska, która ustala maksymalną nominalną stopę procentową na poziom czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oczywiście uważać trzeba dalej na całkowity koszt kredytu, ponieważ w realne oprocentowanie wliczyć trzeba również wszelkie ubezpieczenia, opłaty za prowadzenie rachunku czy też inne opłaty dodatkowe związane z kredytem. Jest to aktualnie jedyny sposób na obejście przepisów, jednak łatwo można się tego ustrzec. Pamiętać również trzeba o tym, że reklamy dotyczące kredytów nie zawsze mówią całą prawdę na temat oferty banku. Bardzo często warunki reklamowane oferowane są jedynie osobom z bardzo wysokimi dochodami, bądź dla kwot zbyt wysokich dla przeciętnego klienta.
Kolejną opłatą związaną z kredytem bankowym jest prowizja. Jest to kilkuprocentowa opłata pobierana od kwoty kredytu, jednak nie może ona być wyższa niż 5% kwoty kredytu.

Ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe we wszystkich bankach, jednak wiele osób skusić może obniżone oprocentowanie. Związane jest to z faktem, że banki bardzo często ubezpieczenie traktują jako zabezpieczenie kredytu. Składka ubezpieczeniowa liczona jest od całej kwoty kredytu i spłacana jest razem z jego ratami. Przed zdecydowaniem się na ubezpieczenie warto sprawdzić jakie są jego warunki i przeliczyć, czy rzeczywiście jest ono opłacalne.

Jakie są sposoby spłaty kredytu?

Spłata niemal wszystkich kredytów bankowych odbywa się na zasadzie rat miesięcznych o stałej wysokości raty. Niektóre banki posiadają w swojej ofercie również raty malejące, czyli każda kolejna rata będzie niższa od poprzedniej. W takim przypadku koszt kredytu będzie nieco niższy niż przy ratach stałych, jednak pierwsze raty mogą być dosyć mocno obciążające dla budżetu domowego.

Kilka słów na temat RRSO

Ogólny koszt kredytu przedstawia najlepiej nie oprocentowanie, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Za pomocą RRSO możliwe jest najskuteczniejsze porównanie ofert wszystkich banków, ponieważ sposób jego liczenia jest identyczny dla wszystkich banków i jest on narzucony przez prawo. RRSO uwzględniać musi wszelkie koszty związane z kredytem i jego obsługą, czyli najzwyczajniej jest to stosunek kwoty zwracanej do kwoty pożyczanej.

Każdy zainteresowany kredytem gotówkowym powinien pamiętać również o prawie do odstąpienia umowy kredytu w ciągu 10 dni, ponieważ umożliwia to bezprowizyjną spłatę kredytu, którego kwota nie przekracza 80tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>