Rodzaje płatniczych kart kredytowych w Polsce – 100% online

Debetowe, bankomatowe, kredytowe, obciążeniowe i przedpłacone – na takie właśnie dzielą się karty płatnicze funkcjonujące na polskim rynku. Czym się od siebie różnią i jaka może okazać się najbardziej korzystna właśnie dla Ciebie? O tym poniżej.

Karty debetowe wydawane są automatycznie do każdego nowo założonego rachunku bankowego. Posługiwać się nią można we wszelkich punktach usługowo-handlowych tylko i wyłącznie do wysokości stanu konta, obowiązującego limitu debetowego oraz odnawialnego kredytu. Umożliwia także wypłacanie pieniędzy w bankomatach. Zaraz po wypłaceniu gotówki informacja trafia do banku, który blokuje wypłaconą kwotę na rachunku przynależnym do karty. Wymaga ona także autoryzacji, a więc zweryfikowania autentyczności a także sprawdzenia dostępnych środków zgromadzonych na koncie.

Karty bankomatowe służą przede wszystkim do wypłacania gotówki w bankomacie. Nie jest to jednak jedyna ich cecha. Umożliwiają bowiem również sprawdzenie stanu rachunku, zmianę poufnego kodu PIN czy też wydrukowanie całej historii dokonywanych transakcji. Do jej głównych wad lub ograniczeń należy brak możliwości dokonywania nią płatności czy też doładowywania konta telefonu komórkowego w terminalu.
Karty kredytowe to tak zwane plastikowe kredyty. Wydając kartę bank przyznaje klientowi określony limit, na podstawie którego może on dokonywać transakcje bezgotówkowe, a także wypłacać w dowolnym czasie gotówkę w bankomatach. Posiadacz plastiku ma także możliwość spłacania raz w miesiącu tylko części zaciągniętego zadłużenia. Pozostała niespłacona zaległość będzie tylko i wyłącznie oprocentowanym kredytem.

Karty obciążeniowe wydawana jest przeważnie wraz z utworzeniem konta bankowego. Posiadacz takiego plastiku ma możliwość dokonywania transakcji nie przekraczając jednak wyznaczonego limitu, bez względu na kwotę, jaka znajduje się na koncie. W określonym terminie bank podsumuje wszystkie dokonane transakcje i rachunek zostanie obciążony odpowiednią kwotą. Wówczas na rachunku muszą znajdować się środki, aby pokryć opłaty naniesione przez placówkę bankową. Karta obciążeniowa jest bardzo podobna do kredytowej – w obu przypadkach właściciele plastików wydają pieniądze, które faktycznie nie należą do nich. Różnica tkwi w tym, że całe zadłużenie należy spłacić raz w miesiącu (nie tylko część jak to było w kartach kredytowych). Kiedy zadłużenie widniejące na karcie nie zostanie spłacone, karta zostanie automatycznie zablokowana.

Karty przedpłacone to inaczej karty wstępnie opłacane lub elektroniczne portmonetki. Można z nich korzystać tylko po uprzednim zasileniu plastiku. Mechanizm jej funkcjonowania zbliżony jest do kart telefonicznych oraz miejskich. Różnica polega na tym, że posiadacz paypass (karta przedpłacona) sam decyduje jaką kwotą zasili swoją kartę. Należy zaznaczyć, że nie jest ona związana z żadnym rachunkiem bankowym oraz to, że świetnie sprawdza się we wszelkich transakcjach internetowych.

Oprócz wyżej wymienionych kart wspomnieć należy także o kartach wirtualnych oraz lojalnościowych.
Karty wirtualne wykorzystywane są głównie do płacenia za zakupy w sieci, zamówienia telefoniczne bądź pocztowe. Korzystanie z niej nie jest skomplikowane. Wystarczy bowiem załadować plastik odpowiednią kwotą pochodzącą z konta bankowego należącego do posiadacza. Kiedy transakcja zostanie sfinalizowana, karta zostaje automatycznie opróżniona – dzięki temu nawet ktoś, kto poznał jej numer nie będzie mógł z niej skorzystać. Minusem tejże karty jest brak możliwości dokonywania nią płatności w zwykłych sklepach oraz wypłacania nią gotówki z bankomatu.

Karty lojalnościowe z kolei automatycznie wiążą właściciela z określonym bankiem bądź też dowolną firmą przyznającą punkty premiowe za określone transakcje. Karty te wydawane są głównie przy współpracy z firmami komercyjnymi lub też organizacjami społecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>