Pięć kosztów kredytów hipotecznych

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie niewątpliwie jest tym kosztem, który jest najwyższy w kredytach hipotecznych. Kredyty te zawiera się często na 20-30 lat i przez cały ten okres należy spłacać swoje zobowiązanie powiększone między innymi o oprocentowanie. Oprocentowanie nie jest jednakże elementem stałym i może ono zmieniać się w zależności od kilku czynników. To w szczególności aktualna wysokość oprocentowania na rynkach międzybankowych w Warszawie – WIBOR, Londynie – LIBOR, a także w Brukseli – EURIBOR. Dla kredytów zaciąganych w złotych wartością braną pod uwagę jest WIBOR, najczęściej 3-miesięczny, czyli WIBOR 3M. Stawki te przez cały czas są płynne, zależne od wielu czynników. Marża, która stanowi składnik zarobku banku na kredycie. Marża jest ustalana przez bank w zależności od możliwości kredytowych kredytobiorcy. Zasadniczo im bezpieczniejszy kredyt dla banku, im wyższy wkład własny kredytobiorcy, tym także na niższą marżę może on liczyć. Wysokość marży ustalana jest na podstawie stosunku wysokości kredytu wnioskowanego do wartości nieruchomości, które jest dla banku zabezpieczeniem hipotecznym – określa to współczynnik LTV, czyli loan to value.

Jak naliczana jest prowizja?

Banki prowizję naliczają jednokrotnie i w zależności od wysokości kredytu. Koszty prowizji mogą być doliczane do kwoty wnioskowanego kredytu. Prowizje mogą wynosić nawet do 5%, dlatego należy poszukiwać banku, który gwarantuje pod tym względem niską prowizję. Należy jednocześnie uważać na oferty łączone, które polegają na braku prowizji, gdy kredytobiorca zawrze umowę ubezpieczeniową, założy konto czy kartę kredytową na określony czas. Nierzadko koszty wychodzą wówczas wyższe niż przy jednorazowej opłacie prowizji.

Ubezpieczenia – obowiązkowe czy dobrowolne?

W większości banków obecnie należy zawrzeć obowiązkowo umowę ubezpieczeniową do kredytu hipotecznego. Dla banków jest to dodatkowa forma zarobku na klientach. Nawet w przypadkach, gdy z ubezpieczenia można zrezygnować, automatycznie podnoszone są kwoty kredytu, co czyni go wtedy całkowicie nieopłacalnym. Zatem kredytobiorcy w wielu przypadkach są zobligowani do wykupienia polisy lub polis. Najczęściej wymagane to:
ubezpieczenie od niskiego lub brakującego wkładu własnego. Gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego, wówczas musi zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczeniową. Koszty polisy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynoszą średnio około 3-4% wartości niewniesionego wkładu własnego. Składki pobierane są przez częściowy okres kredytowania.

Ubezpieczenia na życie. To najczęściej standardowe polisy ubezpieczeniowe na życie, ale mogą one dodatkowo obejmować ubezpieczenie od utraty pracy czy też zachorowania. Koszty tego rodzaju polis są dla kredytobiorcy dość wysokie, ale dają dodatkowe zabezpieczenie związane nie tylko z kredytem. Należy jednak dokładnie sprawdzić zakres ochrony polisy. Składki pobierane są przez cały okres kredytowania. Ubezpieczenia pomostowe. Ubezpieczenie to opłacane jest aż do czasu, w którym w księdze wieczystej nie zostanie umieszczony wpis dotyczących hipoteki. Hipoteka jest dla banku zasadniczym składnikiem, który pomaga w odzyskaniu środków, gdy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Zanim w księdze wieczystej zostaną umieszczone wpisy bank dodatkowo zabezpiecza się polisą. Składki nie muszą być zatem opłacane przez cały okres kredytowania.

Ryzyko kursowe i spread

Dla kredytów w obcych walutach dodatkowo należy doliczyć koszty związane ze spreadem oraz ryzykiem kursowym. Spread może być w tym przypadku dość znaczną opłatą, ponieważ powoduje on, że już na starcie kredytobiorca ma do zapłaty większą kwotę niż w przypadku kredytów w złotym. Związane jest to z faktem, że kredyt w obcej walucie jest wypłacany po niższym kursie kupna, a spłacany po kursie wyższym, czyli kursie sprzedaży. Spread jest wyższy, gdy kursy walut idą w stosunku do złotego w górę, co wpływa na wzrost raty kredytu. Osoby biorące kredyty we frankach szwajcarskich, euro czy też w dolarach muszą liczyć się z dodatkowym ryzykiem kursowym.

Jakie są dodatkowe koszty kredytu?

Oprócz wskazanych kosztów bank może też naliczyć dodatkowe. Są to między innymi opłaty związane z przewalutowaniem kredytu, przedterminową spłatą zadłużenia, sporządzaniem aneksów do umowy, wysyłaniem upomnień w przypadku nieterminowej spłaty kredytu. Ponadto w wielu przypadkach banki wymagają od klientów założenia konta bankowego, a jego prowadzenie może również być związane z opłatami.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x