Nieformalny związek a kredyt

Współkredytobiorca odpowiada solidarnie, choć nie jest małżonkiem

Faktem jest, że każdy kto dobrowolnie złoży swój podpis na umowie kredytowej, staję się automatycznie współodpowiedzialny za terminową spłatę rat. Dla banków ważne jest, czy przyszli posiadacze kredytu będą w stanie go spłacić, a nie to, w jakich pozostają relacjach w życiu prywatnym. Odpowiadają oni równomiernie za spłatę zaciągniętego zobowiązania, a najważniejszym zabezpieczeniem dla banku przy udzieleniu zgody na kredyt jest hipoteka ustanowiona na ich wspólnym mieszkaniu.

Kiedy to małżonkowie decydują się na zakup mieszkania czy domu, nieruchomość ta zostaje objęta automatycznie wspólnotą majątkową. Wynika to z odpowiednich zapisów znajdujących się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pozostała część pożyczkobiorców rozporządza tylko częścią ułamkową nieruchomości. Solidarna odpowiedzialność – brzmi dość groźnie, jednak pamiętać o niej muszą ci, którzy wspólnie zaciągają zobowiązanie finansowe nie pozostając w związku małżeńskim. Osoby takie zabezpieczają kredyt prywatnym majątkiem. Bank ma także prawo narzucić im konieczność uregulowania całości należnego świadczenia, a nie tylko jej połowy. Jeżeli dojdzie już do takiej właśnie sytuacji, pozostałe rozliczenia należą już tylko do współpożyczkobiorców.

Czy niezbędne jest oświadczenie o wspólnym mieszkaniu?

Analizując oferty obowiązujące na obecnym rynku bankowym śmiało można stwierdzić, że jedyne różnice w traktowaniu związków małżeńskich i tych nieformalnych dotyczą tylko i wyłącznie zasad określania zdolności kredytowej. Dla banków, kredytobiorcy nie związani węzłem małżeńskim jawią się jako osoby, które prowadzą dwa odrębne gospodarstwa domowe, przez co potencjalna kwota przeznaczona na utrzymanie znacząco wzrasta. A to z kolei sprawia, że odznaczają się oni znacznie mniejszą zdolnością kredytową.

Znaczna część banków deklaruje, że traktuje osoby pozostające w związkach nieformalnych na równi z tymi małżeńskimi. Aby bank mógł naliczyć wspólne koszty utrzymania należy tylko wypełnić odpowiednie oświadczenie dotyczące prowadzenia tylko jednego gospodarstwa domowego. Dokument taki musi jednak być zgodny z prawem, w przeciwnym wypadku bowiem bank rości sobie prawo do zerwania umowy kredytu.

MdM a związki partnerskie

Program Rodzina na Swoim cieszył się wielką popularnością wśród młodych małżeństw, jednak stwarzał ogromne problemy tym, którzy nie zdecydowali się na sformalizowanie związku. Pomoc z programu skierowana była głównie właśnie do małżonków, którzy mogli liczyć na bardzo dobre warunki udzielania pomocy, samotnych rodziców oraz singli. Stąd też wiele par pozostających w związkach partnerskich decydowała się na zawarcie małżeństwa.

Zmiany w tym temacie wprowadzić ma wdrażany w 2014 roku program Mieszkanie dla Młodych, który nie będzie impulsem do zawierania związków małżeńskich. Zgodnie z nim osoby samotne będą otrzymywać takie same wsparcie jak na przykład bezdzietne małżeństwa. Na nieco wyższą pomoc liczyć mogą małżeństwa z minimum jednym dzieckiem oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Do tej właśnie kategorii zaliczać się będą także te pary, które w związkach nieformalnych wychowują swoje potomstwo.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x