Formalności a kredyt hipoteczny na firmę

Ci, którzy są w stanie przedstawić bankowi umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, nie mają większych problemów z zaciągnięciem kredytu, a i formalności obniżone są do minimum. Inaczej jest w sytuacji, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Mimo, iż osoby takie składają wniosek w takiej samej sprawie, proszą o udzielenie podobnego kredytu na podobnych zasadach, bank wymaga od nich znacznie więcej. Muszą bowiem przedstawić dochody nie sprzed kilu miesięcy, jak jest to w przypadku osób na umowie, lecz sprzed kilkunastu.

Nawet 3 lata wstecz

Bardzo dużo banków obecnych na rynku domaga się od osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, przedstawienia dochodów z prawie dwóch lat. Niestety, niektórym bankom taki okres czasu nie wystarcza. Domagają się one nawet 3-letniego udokumentowania zysków. Nie musimy nawet wyobrażać sobie, z jak wielkim kłopotem borykają się wówczas przedsiębiorcy, którzy muszą zgromadzić wymaganą dokumentację. Oczywiście, okres ten zależy także od tego, na co przeznaczymy wnioskowane pieniądze. Banki będą mniej wymagać, jeżeli zaciągamy pożyczkę na zakup nieruchomości, a zdecydowanie więcej, gdy kredyt hipoteczny przeznaczamy na działalność gospodarczą. Na szczęście funkcjonują także banki, które nie wymagając od potencjalnego kredytobiorcy tak zaciekłej walki z formalnościami. Zapewniają, że wystarczy im analiza dochodów za ostanie dwanaście miesięcy funkcjonowania firmy.

Im dłuższy staż, tym dłuższa historia

W miejscu tym na pewno niektórzy zadają sobie pytanie: co wpływa na tak duże wymagania stawiane przedsiębiorcom? To, że bank wymaga od nich udokumentowania historii finansowej jest ściśle związane z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej przez wystarczająco długi okres czasu. Przeważnie takim minimalnym okresem jest rok bądź dwa. Te przedsiębiorstwa, które niedługo funkcjonują na rynku mogą być postrzegane przez banki jako te, które są niestabilne, a pożyczanie im pieniędzy może wiązać się z wysokim ryzykiem. Jeśli już bank zgodzi się udzielić im pożyczki, będzie to niewielka kwota. Dłuższy staż firmy pozwala dokładniej bankowi przeanalizować jej sytuację finansową. Jeżeli uzna on, że sytuacja finansowa takiej firmy jest stabilna, spłacenie przez nią zobowiązania nie będzie już tak wielkim wysiłkiem i problemem. Coraz częściej jednak banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firmom z krótkim stażem oferując im kredyty na coraz to lepszych warunkach.

Banki minimalizują ryzyko straty

Dzięki temu, że banki wymagają przedstawienia tak odległej historii finansowej przedsiębiorstwa, nabierają pewności, co do jej możliwości w spłacaniu zobowiązania. Mogą także sprawdzić, czy dana firma zaciągała już kredyty i czy miała problemy z ich spłatą. Banki bardzo ostrożnie podchodzą do przedsiębiorców, których firma wykazała jakąkolwiek stratę w roku poprzednim. Bardzo ciężko na przykład jest uzyskać kredyt, kiedy straty takie przekraczają już 5%. Problem dla banku stanowią także firmy, które wykazują stratę za rok ubiegły, mimo iż aktualnie nadrabiają straty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>