Szybki firmowy kredyt gotówkowy – najlepsza pomoc dla Twojej firmy

Prowadząc własną działalność gospodarczą, możemy się spotkać się z sytuacją, w jakiej bardzo potrzebna jest mniejsza, bądź większa kwota pieniędzy. Jednym z możliwych rozwiązań jest pożyczka gotówkowa dla firmy. Jest ona na tyle ciekawa, że przedział pobranych pieniędzy waha się między 1 tysiącem złotych, a aż kilku tysiącami złotych. Innym udogodnieniem jest fakt, że kredytodawca nie ingeruje w cel powierzanych pieniędzy. Decyzja o przyznaniu kredytu może być dostępna w ciągu kilku minut, zaś cały proces, wraz z przekazaniem gotówki w ciągu godziny.

Ekspresowe kredyty gotówkowe dla firm to przede wszystkim duże ułatwienie, gdyż nie jest wymagane wiele zaświadczeń na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Urzędu Skarbowego. Co ciekawe nie są potrzebne także biznesplany, poręczenia, czy prognozy. Jedynym zabezpieczeniem jest zgoda współmałżonka w przypadku podejmowania kwoty powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Atrakcyjne jest również dołączone do firmowego kredytu gotówkowego ubezpieczenie oraz okres spłacania długu, gdyż ten sięga nawet dziesięciu lat.

Aby decyzja w sprawie kredytu była pozytywna, osoba fizyczna – właściciel firmy musi spełnić kilka czynników. Przede wszystkim osoba ta powinna mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Musi także prowadzić, od co najmniej 3 miesięcy własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Konieczny jest również aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarcze oraz terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Istotne jest również to, by firma nie wpływała negatywnie na środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy praz posiadała własny numer telefonu kontaktowego.

Przed spotkaniem z przedstawicielem kredytodawcy, kredytobiorca musi skompletować potrzebne dokumenty, do których wlicza się:

 • Dwa dokumenty ze zdjęciem – z czego jeden to dowód osobisty
 • Dowód osobisty współmałżonka (niewymagany w sytuacji separacji, rozwodu, rozdzielności majątkowej)
 • Zaświadczenie o wpisie do EDG lub wydruk z CEIDG
 • Decyzja o nadaniu NIP
 • Jeden z dokumentów będący potwierdzeniem rozliczenia z ZUS i US
 • Specjalne dokumenty powiązane z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej:
 1. Książka Przychodów i Rozchodów
 2. Ryczałt Ewidencjonowany
 3. Karta podatkowa
 4. Pełna Księgowość
 5. Oświadczenie o dochodach

Pokazując szacunek klientowi, wiele instytucji dających kredyty dla firm, oferuje między innymi wykwalifikowanego doradcę, wraz z jego dojazdem bezpośrednio do zainteresowanego. Bezsprzecznie jest to korzystne dla niego, gdyż podejmowanie ważnych, wiążących decyzji w znanym dla siebie miejscu wydaje się być nieco mnie stresujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>