Czy warto podpisać weksel?

Weksel to jeden z najpopularniejszych rodzajów umów zabezpieczających roszczenia pieniężne. Podpisują go obie strony – osoby fizyczne, przedsiębiorcy, zarówno wtedy, gdy biorą kredyt w banku, jak i wówczas, gdy pieniądze pożyczają od osób prywatnych. Podpisanie weksla zobowiązuje pożyczkobiorcę do pełnego i terminowego oddania sumy w niej określonej.

W obrocie występują dwa rodzaje weksli. Własny, w którym wystawca (trasant) sam zobowiązuje się do zapłacenia sumy wekslowej odbiorcy weksla (trasat). Przy tym rodzaju weksla to wystawca jest dłużnikiem odbiorcy. Drugi to weksel trasowany, w którym to dłużnikiem staje się trasat, który podpisał weksel. Osoba, która go wystawiła stała się jednocześnie tak zwanym dłużnikiem ubocznym. Krótko mówiąc odpowiada on za zobowiązanie do momentu, w którym dłużnik główny okaże się niewypłacalny.

Weksel od początku do końca zabezpiecza cały kredyt. Zabezpieczają się nim także banki, które wymagają, aby klient podpisał weksel chroniący go w sytuacji zaprzestania spłacania rat. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, osoba trzecia wskazana na wekslu musi spłacać zaległość.

Weksel zabezpiecza również transakcje handlowe między przedsiębiorstwami. Firma, która handluje określonym towarem ma możliwość zwrócenia się do trasata z „prośbą” zapłaty za te dobra. Weksel, to taki rodzaj papierów wartościowych, które pełni ogromną rolę na rynku kredytowym, płatniczym, gwarancyjnym i refinansowym. Stosowane są od bardzo wielu lat, stanowiąc gwarancję realizacji inwestycji budowlanych, coraz częściej stosują je instytucje udzielające dotacji. Jest on więc nie tylko prostą, ale i szybką metodę zabezpieczenia wierzytelności.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x